مـراسـم عــزاداری ماه صفر
۲ آبان ۱۳۹۶ به مدّت ۳ شب از اذان مغرب
چیـذر ، آســتان امـام زاده عـلـى اکبر (ع)

مراسم بعدی
گلچین نوحه های شهادت حضرت علی (ع)

گلچین کامل صوتی و تصویری شب های ماه رمضان به صورت جداگانه بر روی نوا و نمای سایت قرار گرفته است.

  مداحی تصویری
 • کیفیت پایین پخش تصویری شماره 1
 • کیفیت پایین پخش تصویری شماره 2
 • کیفیت پایین پخش تصویری شماره 3
 • کیفیت پایین پخش تصویری شماره 4
 • کیفیت پایین پخش تصویری شماره 5
 • کیفیت پایین پخش تصویری شماره 6
 • کیفیت پایین پخش تصویری شماره 7
 • کیفیت پایین پخش تصویری شماره 8
 • کیفیت پایین پخش تصویری شماره 9
 • کیفیت پایین پخش تصویری شماره 10
 • کیفیت پایین پخش تصویری شماره 11
 • کیفیت پایین پخش تصویری شماره 12
 • کیفیت پایین پخش تصویری شماره 13
 • کیفیت پایین پخش تصویری شماره 14