مـراسـم عــزاداری ماه صفر
۲ آبان ۱۳۹۶ به مدّت ۳ شب از اذان مغرب
چیـذر ، آســتان امـام زاده عـلـى اکبر (ع)

مراسم بعدی
مراسم جشن شب میلاد امام رضا(ع) 25 شهریور 1392 – صحن امامزاده علی اکبر(ع) چیذر