جشن عید غدیر خم
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ از نماز مغرب

مراسم بعدی
شب شهادت امام صادق (ع) [1396-1438] هیأت رایة العباس (ع)
    مداحی تصویری
  • [480P] [1080P] پخش بخش اول - روضه ( هر آنکه از سوی تو انتخاب خواهد شد ) [حاج محمود کریمی] [19:14]
  • [480P] [1080P] پخش بخش دوم - زمینه ( اکبر قاسم و عباس کجایند کجا ) [حاج محمود کریمی] [04:58]
  • [480P] [1080P] پخش بخش سوم - زمینه ( آتیش بین خونه میکشه زبونه ) [حاج محمود کریمی] [08:23]
  • [480P] [1080P] پخش بخش چهارم - تک ( یا خامس آل عبا ) [حاج محمود کریمی] [03:07]
  • [480P] [1080P] پخش بخش پنجم - جفت ( ای نازنین برادرم خفته به خون برابرم ) [حاج محمود کریمی] [01:26]
  • [480P] [1080P] پخش بخش ششم - شور ( قال الصادق عشاق حسین ) [حاج محمود کریمی] [04:34]
    • تصاویر