جشن عید غدیر خم
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ از نماز مغرب

مراسم بعدی
شب بیست و دوم ماه رمضان [1396-1438] هیأت رایة العباس (ع)
    مداحی تصویری
  • [480P] [1080P] پخش بخش اول - مدح ( بنویسید مرا بنده سلطان نجف ) [حاج محمود کریمی] [18:43]
  • [480P] [1080P] پخش بخش دوم - قرائت دعای ابوحمزه ثمالی [حاج محمود کریمی] [41:28]
  • [480P] [1080P] پخش بخش سوم - مدح ( ای هست من ز هست تو یا مرتضی علی ) [حاج محمود کریمی] [09:12]
  • [480P] [1080P] پخش بخش چهارم - زمینه ( یتیما سرگردونن یا علی ) [حاج محمود کریمی] [11:47]
  • [480P] [1080P] پخش بخش پنجم - شور ( دنباله ی این قصه با حسین ) [حاج محمود کریمی] [01:50]
    • تصاویر