مـراسـم عــزاداری ماه صفر
۲ آبان ۱۳۹۶ به مدّت ۳ شب از اذان مغرب
چیـذر ، آســتان امـام زاده عـلـى اکبر (ع)

مراسم بعدی
مراسم احیاء شب بیست و سوم رمضان – چهارشنبه 9 مرداد 1392
    تصاویر