مناجات شب های ماه مبارک رمضان
زمــان : سه شنبه ۲۳ خـرداد ۱۳۹۶
به مدت ۵ شب از ساعت ۲۲

مراسم بعدی
روز دوم فاطمیه دوم – هیات رایه العباس (ع)
    تصاویر