جشن عید غدیر خم
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ از نماز مغرب

مراسم بعدی
روز دوم فاطمیه دوم – هیات رایه العباس (ع)
    تصاویر