جشن عید غدیر خم
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ از نماز مغرب

مراسم بعدی
مراسم شب دوم محرم 1435 – هیأت رایت العباس(ع)