مـراسـم عــزاداری ماه صفر
۲ آبان ۱۳۹۶ به مدّت ۳ شب از اذان مغرب
چیـذر ، آســتان امـام زاده عـلـى اکبر (ع)

مراسم بعدی
مراسم شب اول محرم دوشنبه 13 آبان 1392 – هیئت رایت العباس(ع)
    تصاویر