جشن عید غدیر خم
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ از نماز مغرب

مراسم بعدی
جشن عید غدیر خم – پنجشنبه 1392/08/05